PROSTE BADANIE

 • Drogowe zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z zebraniem ważnych informacji.
 • Adresatami głównie dzieci i nauczyciele z najstarszych grup przedszkolnych, zerówek, klas 1.
 • Nagrody – Odblaskowy Zestaw Wycieczkowy AUTOCHODZIK oraz książki edukacyjne

 

 • Przewidywany czas zakończenia badania – 12.03.2017.
 • Losowanie nagród -14.03.2017.

 

CENNA POMOC

Noszenie odblasków jest nie tylko potrzebne, ale też wymagane prawem /poza terenem zabudowanym/. Co roku wydawanych jest bardzo dużo środków na wyposażenie dzieci i dorosłych w elementy odblaskowe. Dlatego  chcemy dowiedzieć się, czy dzieci noszą odblaski. Prosimy o sprawdzenie, czy dzieci noszą jakiekolwiek elementy odblaskowe /zawieszki, opaski, kamizelki, paski na ubraniach itd./ Uzyskane od Państwa informacje pozwolą nam przygotować jeszcze lepsze formy i metody pracy z dziećmi w zakresie bezpieczeństwa na drodze.

 

BADANIE EDUKACYJNE

Proponujemy wykorzystać spacer z dziećmi do przeprowadzenia badania. Dodatkowo przekazujemy w załączniku do bezpłatnego pobrania prezentację multimedialną do wykorzystania na zajęciach z dziećmi. Instrukcja badawcza będzie służyła zebraniu anonimowych dla dzieci i rodziców informacji. Uruchomiona została specjalna zakładka do wprowadzenia uzyskanych przez każdego nauczyciela danych.

 

Proszę:

 1. Pobrać prezentację TUTAJ
 2. Pobrać badanie TUTAJ
 3. Wykonać z grupą lub klasą zadanie – badanie
 4. Podać wyniki. Kliknij przycisk poniżej
 5. Wziąć udział w losowaniu nagród

UWAGA! Badanie jest jednorazowe. Podajemy wyniki danej grupy zebrane tylko jednego dnia.

Podaj wyniki badania

Badanie  IDĄ czy JADĄ zakończone.

Dziękujemy za zgłoszenia. Otrzymaliśmy wyniki badań ze 122 grup przedszkolnych i klas. Obecnie opracowujemy wyniki na podstawie danych od 2515 dzieci.

Zbieraliśmy dane z przedszkoli i szkół podstawowych. Zostałe one podzielone na następujące kategorie: wieś, miasto do 50 tyś., miasto 50-200tyś, miasto pow. 200tyś.

Zgodnie z założeniami wylosowano nagrodę. Fotorelacja obok. Każde zgłoszenie otrzymało swój numer identyfikacyjny. Wylosowano jedno z nich nr 97 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie. GRATULUJEMY!

W tej placówce – w klasie OA wyniki były następujące. Liczba dzieci, które dotarły do szkoły:

Pieszo – 11,

Autobusem – 2,

Samochodem – 5

NAGRODA za Badanie IDĄ czy JADĄ? 

Zestaw Miasteczko Umiejętności Drogowych AUTOCHODZIK trafił do zwycięskiej klasy OA w Zespole Szkół Podstawowych nr 1 w Kościerzynie. Opiekunem jest Pani Beata Widzińska. Zaprezentowane zostały ogólnopolskie wyniki badania. IDĄ – 34% JADĄ – 52%. Wkrótce przedstawimy szczegółowe dane. Poniżej filmowa relacja z uroczystości wręczenia nagrody.

AUTOCHODZIK

Od 2004 roku nasze pomoce, program i akcje przygotowują dzieci do samodzielności w ruchu drogowym.

KONTAKT

 

 • AUTOCHODZIK
 • ul. Rzemieślnicza 9/37
 • 81-855 Sopot
© 2019/2020. Wszystkie prawa zastrzeżone
Autochodzik Autochodzik

AUTOCHODZIK